Van ADHD op weg naar verslaving

Een belangrijke oorzaak van het toenemende aantal verslavingen onder zowel volwassenen maar zeer zeker ook onder pubers, is het gebruik van medicatie. Het gemak waarmee tegenwoordig medicijnen worden voorgeschreven voor bijvoorbeeld, slaapproblemen, pijn en angst klachten en natuurlijk niet te vergeten ADHD neemt zorgwekkende vormen aan. Al deze aandoeningen worden onder andere maar voornamelijk behandeld met verslavende medicijnen.

Het gebruik van medicatie voor ADHD heeft inmiddels epidemische vormen aangenomen. Dat geld niet alleen voor Nederland. Ook in Amerika wordt gesproken van een epidemie, waar het de diagnose ADHD betreft en het daar voorgeschreven medicijn Aderall. Ook daar schaalt de Drug Enforcement Administration (DEA) het medicijn Aderall in dezelfde categorie als cocaïne.

In een rapport uit 2008, over de schadelijke bijwerkingen van het medicijn Strattera stelt de toenmalige coördinator van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), Hanneke Teunissen: Kinderen krijgen al heel snel te maken met een ADHD-diagnose, via een psychiater, de huisarts of bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst. Een ADHD-diagnose wordt niet onderbouwd door enig wetenschappelijk bewijs, er wordt geen objectief lichamelijk onderzoek gedaan, de diagnose wordt gesteld aan de hand van een afvinklijstje met emoties en gedrag. Dit lijstje met criteria voor een ADHD-diagnose bestaat uit normaal kindergedrag zoals; niet stil kunnen zitten, draaien en friemelen op een stoel, sleutels kwijtraken, inbreken in gesprekken of spelletjes, geen aandacht op school, taken niet afmaken etc. Als de diagnose eenmaal is gesteld komt de medicatie aan de orde. Ouders die zichzelf goed informeren over de bijwerkingen van de medicatie en de pillen niet aan hun kinderen willen geven, kunnen in Nederland te maken krijgen met de Kinderbescherming die ze uit de ouderlijke macht kan ontzetten wegens ‘medische nalatigheid’. (ncrm.nl/Strattera-rapport)

De medicatie die voorgeschreven wordt voor ADHD, in het bijzonder Ritalin valt onder de Opiumwet vanwege de werkzame stof methylfenidaat. Deze stof staat gelijk aan amfetamine welke ook de werkzame stof is in de drug speed. Vandaar dat Ritalin ook wel kiddie cocaïne (kinder cocaïne) wordt genoemd. Kinderen krijgen dus al vroeg medicatie voorgeschreven welke ronduit onder de noemer drugs valt. Er wordt kinderen geleerd dat het heel normaal is een pilletje te nemen om zo je problemen op te lossen. Het gebruik van onder andere Ritalin, kan er voor zorgen dat kinderen een emotionele ontwikkelings- achterstand oplopen. Bovendien vergroot het de kans dat kinderen later meer geneigd zijn te experimenteren met andere soorten drugs en alcohol. Klaarblijkelijk zijn al deze schadelijke neven effecten wel medische verantwoord. Vallen de lichamelijke en geestelijke bijwerkingen zoals; verminderde eetlust, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, hartkloppingen en bij langdurig gebruik de mogelijke psychotische klachten, niet onder ‘medische nalatigheid’

Op 10 juni 2015 heeft de VN kinderrechtencomité in hun eind rapport zich bezorgd geuit over onder andere het overmatige gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD in Nederland.

Bron:  ncrm.nl/Strattera-rapport / ncrm

 Mariella Medina

Synergy coaching & counseling

schatjes

Schatjes

Opvoeden is tegenwoordig niet alleen topsport, maar we moeten ook een bachelor hebben behaald in de pedagogiek. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat onze kinderen gelukkig zijn. We brengen ze naar de juiste sport en dans clubjes voor hun lichamelijke ontwikkeling en naar muziek of tekenles voor een bredere algemene ontwikkeling. We ontzeggen bij voorkeur onze schatjes niets, we hebben het woord Nee en de kritische noot uit ons woordenboek geschrapt en zorgen als het even kan dat het ze op materieel niveau aan niets ontbreekt. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze kinderen alle kansen krijgen om straks geslaagde en succesvolle volwassenen te worden.

Het is een bewonderenswaardig en mooi streven. Echter heeft al deze inspanning en opvoeding een schaduwzijde. Zoals al eerder beschreven in; Hoe hecht is jouw hechting 3, is er een grote prestatie druk ontstaan bij zowel ouders als bij kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan de buitenkant ( hoe zie ik eruit, materialisme) en is er nog weinig aandacht voor de binnenkant (mentale, emotionele welzijn). Bovendien zijn we heel tegenstrijdig in het opvoeden van onze kinderen. Aan de ene kant zijn we ontzettend zorgzaam en letten we als haviken op onze kinderen. We brengen ze met de auto van en naar school, gaan ze met dezelfde vaart na school weer de in auto om te worden gebracht naar sport, clubjes en zelfs vriendjes en vriendinnetjes. Maar aan de andere kant brengen we onze kinderen al vroeg naar de kinder- en buitenschoolse opvang en zitten ze als puber vaak alleen thuis omdat de ouders werken. Enerzijds worden kinderen behandeld als prinsjes en prinsesjes en leren ze daardoor niet meer om te gaan met frustratie, teleurstelling en om hun behoefte uit te stellen. Anderzijds zijn de ouders vaak afwezig zowel fysiek als emotioneel. Is er weinig aandacht voor de emotionele behoefte van het kind en hebben ouders vaak geen idee wat er in hun kind omgaat en wat hun bezig houd.

De samenleving die wij daarmee onder andere hebben gecreëerd is er een van, meer, meer en nog meer, met zo min mogelijk inspanning en een minimum aan verantwoording. Dit brengen wij ook over op onze kinderen. Sterker nog ook onze kinderen moeten aan het gebruikers gemak voldoen. Maar al te vaak krijgen drukke, actieve kinderen ten onrechte het labeltje ADHD op geplakt en Boze, opstandige kinderen het labeltje ODD. In plaats van eerst eens goed te kijken of het probleem gedrag mogelijk voortkomt uit andere factoren dan ADHD of ODD bv; tijd en aandacht voor het kind, opvoeding en omgeving. Artsen schrijven te vaak te snel medicijnen voor. Ritalin, Concerta en Medikinet Zijn de meest bekende legale drugs die duizenden kinderen en jongeren onder toeziend oog van hun ouders slikken.

Mariella medina

Synergy Coaching & Counseling