Hoe hecht is hechting deel 3

Hoe hecht is hechting deel 3

Is er überhaupt een relatie tussen hechting en de manier waarop onze maatschappij functioneert?

De Engelse Kinderpsychiater John Bowly stelde al dat Hechting van groot belang is voor de evolutie (hechting deel1). Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat: Ieder pasgeboren kind een aangeboren neiging heeft om de aanwezigheid van anderen te zoeken en dat volwassen, in het bijzonder moeders, de aangeboren neiging hebben om in de buurt van hun kind te blijven en te beschermen. Deze neiging tot nabijheid zoeken zou in de loop van de evolutie zijn ontstaan om de overleving van de mensheid te vergroten. Zonder hechting en hechtingsgedrag hebben baby’s veel minder kans om te overleven en als de kinderen niet overleven dan overleeft uiteindelijk de gehele mensheid niet.

Welke effecten heeft hechting, of liever gezegd onthechting dan op onze maatschappij.

Wie de kranten leest en regelmatig het nieuws bekijkt, zal daar tal van voorbeelden zien van de onthechting in onze maatschappij. Neem het bericht van de bejaarde mevrouw van 96 jaar, willekeurig neergestoken door een jongen die dat deed om wraak te nemen op zijn vader. Jongeren die staan te filmen als er iemand in elkaar geslagen worden om het vervolgens via de sociale media te verspreiden. Omstanders die vaak bij geweld op straat niets doen en toe kijken. Het gemak waarmee jonge kinderen zich op het internet en via hun mobiel letterlijk en figuurlijk bloot geven. Het kijken van porno is gewoon en het gebruik van drugs en alcohol hoort erbij. Hier zou je kunnen spreken van onthechting in de maatschappij.

In de loop der jaren is de nadruk in onze maatschappij meer gaan liggen op de mens als individu en op onze materiële welvaart Daar waar onze maatschappij in het verleden een sterkere eenheid vormden, bestaat onze hedendaagse, ‘moderne’ maatschappij uit eigenzinnige individuen, die in vrijheid hun eigen keuzes maken en zich losmaken van collectieve gedragspatronen. Echter, heeft bestaand sociologisch onderzoek laat zien dat ook onze moderne samenleving door allerlei vormen van groepsvorming of kuddegedrag wordt bepaald. Dat heeft weer tot gevolg dat de kudde bepaalt aan welke norm (en) wij waarden hechten.

Vandaag de dag wordt er enorm veel waarden toegeschreven aan onze financiële en materiële welvaart Het in stand houden van deze welvaart heeft echter een keerzijde. Er is een grote prestatie druk ontstaan bij zowel de volwassenen als bij kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan de buitenkant (hoe zie ik er uit, materialisme) en nog weinig aandacht voor de binnenkant (mentale, emotioneel welzijn). Al deze aspecten werken mee in de onthechting in de maatschappij. Ouders en verzorgers zijn minder aanwezig, kinderen worden vaak al op zeer jonge leeftijd al naar de crèche of kinderopvang gebracht. Jonge kinderen worden dus al heel snel van hun ouders of verzorgers gescheiden. Zoals al bleek in hechting deel1, kan langdurige scheiding van de ouders in de eerste 2, 3 kinderjaren zorgen voor hechtingsproblemen.

In Zweden verschilt het ouderschapsverlof nogal van het ouderschapsverlof zoals wij dat in Nederland hebben. Waar je in Nederland 16 weken verlof krijgt (als moeder), krijg je in Zweden ongeveer 16 maanden (zelf te verdelen tussen vader en moeder). Daarvan is 13 maanden betaald met 80% van je salaris en 3 maanden op uitkeringsniveau. Daarnaast kun je de eerste drie levensjaren van je kind onbeperkt onbetaald verlof nemen. Blijkbaar zien ze in Zweden het belang van de cruciale eerste drie levensjaren. Dat kan het verschil zijn of maken, een maatschappij waarin mensen hechten aan normen en waarden bestaande (gezins) structuren hebben om op terug te vallen of een samenleving waarin mensen wel vreedzaam samenleven, maar geen contact hebben.

Mariella Medina

Synergy coaching & counseling

 

 

 

 

Hoe hecht is hechting deel 2

Hoe hecht is hechting deel 2

In het vorige deel over hechting werd al duidelijk hoe belangrijk een goede en veilige hechting aan je ouders of verzorgers is. Dat hechting zelfs van levensbelang is en dat het niet veilig of op een goede en gezonde manier hechten aan je ouders in je vroege jeugd haast onvermijdelijk lijdt tot allerlei emotionele en psychische problemen.

Een slechte hechting of je niet goed kunnen hechten kan vele oorzaken hebben. Kinderen die zijn opgegroeid in kindertehuizen of daar lang hebt moeten verblijven. Kinderen die (langdurig) worden geplaatst in een pleeggezin. Het kan zijn dat een kind langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Soms zijn ouders niet opgewassen tegen de verantwoording die ze moeten dragen, het kan ontzettend overweldigend zijn om de verantwoording te dragen voor een nieuw leven. Ook ouders die te weinig aandacht hebben voor hun kind kan een oorzaak zijn. Een belangrijke oorzaak ligt bij ouders die zelf niet goed of veilig gehecht zijn.

De Laatste jaren word door de wetenschap en de hulpverlening steeds meer een verband gelegd tussen een slechte/ ongezonde of verstoorde hechting en bijvoorbeeld; relatie problematiek, aandacht en leerstoornissen (ADHD), drugsgebruik, co-dependency, angst en stemmingsstoornissen. Maar ook de meer ernstige psychiatrische stoornissen, (persoonlijkheidsstoornis) zoals borderline, antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcisme, depressiviteit en anorexia worden bijna altijd in verband gebracht met onveilige hechting in de vroege jeugd.

In het Adult Attachment Interview, staat bovendien beschreven, dat bepaalde vormen van deze stoornissen gelinkt lijken te zijn aan een bepaalde hechtingsstijl. Stoornissen waarbij de aandacht niet op het eigen gevoel worden gericht, zoals vijandige vormen van depressie, eetstoornissen, drugsgebruik en verslaving, naar buiten gerichte, vormen van angststoornissen) Lijken over het algemeen gelinkt te zijn met een afwijzend-vermijdende hechtingsstijl. Stoornissen waarbij men opgaat in het eigen gevoel, zoals bij de borderline persoonlijkheidsstoornis en bij naar binnen gerichte vormen van depressie en angst, zijn gelinkt met een angstige-vermijdende hechtingsstijl (Dozier, Stovall-McClough, & Albus, 2008).Deze hechtingsstijlen zijn onder te verdelen in 4 type.

 Type 1: Veilige hechting

Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben meestal stabiele relaties, hebben vertrouwen in anderen en staan ook open voor hun eigen emoties. Ze hebben een gezond gevoel van eigenwaarde en zijn niet bang voor intimiteit, maar zijn ook niet bang om alleen te zijn. Ze hebben een gezond evenwicht ontwikkeld tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. 

 

Type 2: angstig-obsessieve hechting

Mensen met een angstig-obsessieve gehechtsstijl worden in beslag genomen door zorgen. Ze hebben een laag gevoel van eigenwaarde. De balans is door geslagen naar de afhankelijke kant. Ze voelen zich onzeker over zichzelf en hun partner. Ze hangen erg aan hun partner en wil het liefst al hun emoties en gedachten met hem/haar delen. Ze hebben vaak snel last van verlatingsangst en onredelijke jaloezie.

Type 3: afwijzend-vermijdende hechting

Bij mensen met een afwijzend-vermijdend gehechtsstijl, slaat de balans nog sterker door naar de onafhankelijke kant. Zijn afstandelijk en hebben heel weinig behoefte aan intimiteit en binding. Het staat ze tegen om gevoelens en gedachten te delen en vinden het vervelend om afhankelijk te zijn of als er iemand afhankelijk van hun is. Ze zijn liever alleen dan samen. Ze willen zich liever niet binden. Zij hebben vaker last van bindingsangst

Type 4: angstig-vermijdende hechting

Mensen met een angstig-vermijdend gehechtstijl zijn bang om gekwetst te worden en zich bloot te geven. Ze zijn bang voor emotioneel contact, maar zijn tegelijkertijd in relaties erg afhankelijk van anderen. Ze hebben geen vertrouwen in de wereld en de mensen om hun heen als gevolg van hun onveilige jeugd. Ze wantrouwen de ander en zijn altijd bang om in de steek gelaten te worden als ze zich kwetsbaar opstellen. Een diep gewortelde angst voor afwijzing is hiervan de oorzaak. Deze mensen hebben dus een combinatie van bindingsangst en verlatingsangst.

Iemands gehechtheidsstijl lijkt redelijk stabiel te zijn, maar toch is het mogelijk dit te veranderen en jezelf verder te ontwikkelen.

Bron:

het Adult Attachment Interview

Bartholomew en Horowitz (1991)

Mariella Medina

Synergy coaching & counseling

 

 

 

Hoe hecht is hechting 1

Hoe hecht is hechting

Wat is dat hechting? Hoe ontstaat dat, en waarom is dat zo belangrijk?

Hechting of gehechtheid is een duurzame relatie die je als kind opbouwt met je ouders. Het is voor de rest van je leven en is van invloed op je denken, voelen en de manier waarop je handelt. Het bepaalt ook je vermogen om intieme relaties aan te gaan of op te bouwen. Deze sterke emotionele band bouw je op in de eerste 2 a 3 levensjaren na je geboorte. Deze band met je ouders of verzorgende is nodig om, emotioneel, psychisch en motorisch gezond te ontwikkelen en is zelfs van levensbelang. Het niet veilig of op een goede en gezonde manier hechten aan je ouders in je vroege jeugd lijdt haast onvermijdelijk tot allerlei emotionele en psychische problemen.

John Bowlby, een Engelse kinderpsychiater deed in de jaren 40 en 50 van de 20ste eeuw onderzoek naar het hechtings proces en kwam met zijn hechtingstheorie. Dit deed hij vanuit zijn eigen ervaring (Hij werd als kind, opgevoed door een kindermeisje zag en zijn ouders zelden) op basis van studies naar jeugddelinquenten en zijn werk op een school voor sociaal-emotioneel onaangepaste kinderen. Zijn vooronderstelling is dat kinderen genetisch ‘geprogrammeerd’ zijn om zorg te verkrijgen in de eerste kinderjaren. Dit doen zij door bijvoorbeeld te huilen of de aanwezigheid van de ouders of vaste verzorgers te zoeken. Hij kwam tot de conclusie dat een langdurig afwezige band tussen moeder en kind in de eerste drie levensjaren leidt tot een onomkeerbaar negatief effect op de geestelijke gezondheid van het kind. Ook stelde hij vanaf de jaren 60 dat hechten ook een belang is voor de evolutie. Omdat Ieder pasgeboren kind een aangeboren neiging heeft om de aanwezigheid van anderen te zoeken en dat volwassen, in het bijzonder moeders, een aangeboren neiging hebben om in de buurt van hun kind te blijven en te beschermen. Deze neiging tot nabijheid zoeken zou in de loop van de evolutie zijn ontstaan om de overleving van de mensheid te vergroten. Zonder hechting en hechtingsgedrag hebben baby’s veel minder kans om te overleven, en als de kinderen niet overleven dan overleeft uiteindelijk de gehele mensheid niet.

Niet alleen om te overleven is hechting nam belang, maar ook om op een gezonde, positieve manier te leren omgaan met je eigen gevoelens, dat je leert om op een goede en gezonde manier je gevoelens te uiten. Dat maakt dat je als volwassene eigenwaarde, zelfvertrouwen en een eigen identiteit ontwikkelt.

Het belang van hechting strekt zich dus niet alleen uit in de complete ontwikkeling van de mens, het is ook van invloed op alle lagen en facetten van de maatschappij. Hechting is dus van groot belang voor de overleving van de mensheid.

Bron vermelding:

John Bowlby

Mariella Medina

Synergy coaching & counseling